Skip to content →

Derfor bør du indregne værdien af din tid, når du evaluerer ejendomsinvesteringer

Hvad er nu det for noget? Skal jeg ikke altid vælge ejendommen med højst forrentning?

Mange nye ejendomsinvestorer vil altid vælge den ejendom der giver størst forrentning. Det er der selvfølgelig ikke noget i vejen for, men den nye investor glemmer ofte at tage højde for den tidsmæssige investering. Og det er en fejl. Tid bør absolut indregnes i investeringsbeslutninger. Hvor meget tid vil det tage at købe, istandsætte, finde lejere, refinansiere, etc? Du kan skrive under på den bedste handel med 20% forrentning, men hvis det tager dig uforholdsmæssigt meget tid at få handlen i hus og aktivere ejendommen, er det så stadig besværet værd?

Forstå værdien af din egen tid

Udlejningsejendomme er kun passiv investering, når al istandsættelse er færdiggjort og lejerne er på plads. Under istandsættelse – og udlejningsfaserne er der tilgengæld hektisk aktivitet og der kræves typisk en stor tidsmæssig indsats for at komme i mål. Og det er her ejendomsinvestorer tit går galt i byen fordi de ikke forstår værdien af deres egen tid.

Med mindre du som investor har en unik konkurrencemæssig fordel i at istandsætte, reparere, og vedligeholde din ejendom i forhold til lokale professionelle, bør du overveje om din tid ikke er bedre brugt til at udvikle din forretning i stedet.

For bedre at illustrere ovenstående lad os forestille os følgende sammenligning:

  • En professionel investeringsrådgiver fakturerer sine klienter 2500kr i timen
  • En håndværker tager 250kr i timen

Vil du helst tjene som investeringsrådgiveren eller håndværkeren? Pointen her er, at jo mere tid du bruger på manuelle samt administrative opgaver, jo lavere bliver din gennemsnitlige indtjening per time.

Hvad vil du gerne have din tid skal være værd?

Her er en helt håndgribelig fremgangsmåde til at øge din gennemsnitlige timeindtjening. Det starter med at du sætter dig et helt konkret mål for din indtjening. Lad os som eksempel vælge de 2500kr i timen som den professionelle investeringsrådgiver tjener.

Øvelsen er nu at analysere alle områder af din forretning og identificer opgaver, hvor du underudnytter din tid i forhold til din indtjeningsmålsætning. Næste skridt er at outsource disse opgaver til professionelle, som er meget bedre til det end dig og kræver mindre i betaling end dine 2500kr i timen.

Over tid vil resultatet blive, at du bruger mere tid på høj-værdi opgaver i din forretning såsom salg, marketing, og finansiering i stedet for mere administrative og manuelle opgaver.

Det er essentiel for processen at du sætter et højt mål i starten for bedre at “skære fedtet fra”. Du kan altid justere dine målsætninger senere.

Din tid med venner og familie betyder noget

Tid med venner og familie er ekstremt værdifuld. Ofte vil investorer svare: “Det der driver mig er at opnå en passiv indkomst, så jeg kan arbejde mindre og bruge mere tid med mine kære” når de bliver spurgt ind til, hvad der motiverer og driver dem.

Desværre forholder det sig ofte sådan, at jo større ens portefølje bliver, jo mere tid skal der bruges på at løse problemer og udfordringer, hvilket modvirker målsætningen om mindre arbejde og mere tid til rådighed til venner og familie. Derfor er det vigtigt allerede tidligt i investeringsforløbet, at sørge for at din investeringsstrategi matcher dine personlige målsætninger.

Din investeringsstrategi skal matche hvordan du vil værdisætte din tid

Når du først har fundet ud af hvad din tid skal være værd både fra et monetært og familiemæssigt synspunkt er det tid til at spørge dig selv, hvorvidt din nuværende investeringsstrategi og investeringsbeslutninger giver mening.

Ofte er der ikke harmoni mellem investeringsmålsætninger og faktiske handlinger på trods af de bedste intentioner. Tag for eksempel gutten som siger sit job op for at have mere tid til familien, men ender med at bruge langt mere tid på at flippe ejendomme end han gjorde i sit oprindelige job.

Det kan klart anbefales at opbygge en passiv portefølje eller investering som indtjener mens du sover. Denne strategi vil maksimere din familietid og samtidig øge din timemæssige indtjening. Vær opmærksom på at denne strategi ikke behøver være passiv fra starten (og det er den sjældent). Typisk tager det tid og hårdt arbejde at opbygge en tilstrækkelig stor ejendomsportefølje og tilhørende automatiserede forretningsprocesser før du kan læne dig tilbage og nyde frugterne af dit arbejde. Derfor gør dig selv den tjeneste allerede nu at lave en 5 eller 10 års plan for dine investeringer, som tager højde for værdisætningen af din tid. Det kunne for eksempel være, at du beslutter dig for selv at administrere dine ejendomme de første 5 år for hurtigere at opnå kritisk masse og bevidst vælger ejendomme med højere forrentning men dertilhørende større tidsmæssige krav, hvorefter du outsourcer administration og skifter til mere passive investeringer for at maksimere din familietid.

Hos Evest kan vi hjælpe dig med dine ejendomsinvesteringer

Baseret på vores mange års erfaringer med ejendomsinvesteringer tilbyder Evest nu en service, hvor vi sammen med dig gennemgår alle aspekterne ved investering i lejligheder med henblik på udlejning.

Gennem processen gennemgår vi dine personline målsætninger for de næste 5-10 og får derved i fællesskab identificeret præcist den type investeringsstrategi og ejendomme der passer til dine afkastkrav og investeringsprofil.

-o-

Kontakt os på michael@evest.dk, hvis du vil vide mere.

Foto: Perzon SEO

Published in Investering i fast ejendom

Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *